Business Visa - Visa doanh nhân đầu tư

Nếu bạn muốn thành lập một văn phòng, công ty tại Úc hoặc đến Úc sinh sống với tư cách một doanh nhân, một nhà đầu tư. Tư vấn thông tin về nhập cư Úc rất quan trọng vì vậy cần độ chính xác cao.

Việc đề ra các phương án về di trú ngay từ đầu là việc nên làm và quan trọng để đảm bảo rằng bạn sẽ đạt được mục tiêu kinh doanh tại Úc.

Có nhiều loại visa làm việc tại Úc mà doanh nghiệp hoặc người lao động có thể nộp đơn, bao gồm:

Temporary Visa categories (Visa tạm thời)

Business Innovation and Investment (Provisional) Subclass 188 Visa (Visa kinh doanh mới và đầu tư tạm thời)

Đây là loại visa 4 năm dành cho chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Có 5 loại visa khác nhau bao gồm: Chủ doanh nghiệp, Đầu tư liên kết, Đầu tư có ý nghĩa, Đầu tư cao cấp, và Doanh nhân.

Business Visitor Visas

Nếu bạn muốn đến Úc trong vòng 3 tháng hoặc ít hơn để tham gia các buổi họp doanh nghiệp, khám phá tìm hiểu cơ hội, thì bạn có thể nộp đơn cho loại visa này.

Residence Visa categories:

Business Talent (Migrant) Visa

Visa tài năng doanh nghiệp (di dân) được cấp cho những người có sự nghiệp kinh doanh thành công, là chủ sở hữu của một doanh nghiệp hoặc những người có Quỹ đầu tư mạo hiểm tại Úc (Venture Capital funding in Australia). Để xin loại visa thường trú này không cần xin loại visa tạm thời trước đó.

Business Innovation and Investment (Residence) Subclass 888 Visa

Đây là visa tạm thời của visa 888 dành cho doanh nghiệp mới và đầu tư tạm thời. Loại này đòi hỏi người nộp đơn phải thành lập doanh nghiệp tại Úc hoặc đã duy trì cổ phiếu tại đây.

Bạn đang cần thông tin về loại visa doanh nghiệp này?

Hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.