Employer Sponsored Visa - Visa được doanh nghiệp tài trợ

Chính phủ Úc tin rằng nguồn lao động có chất lượng cao là nguồn lực tuyệt vời để phát triển kinh tế, tuy nhiên nếu chỉ dựa vào nguồn nhân lực trong nước sẽ là chưa đủ.

Visa tay nghề dạng tài trợ là dạng visa cho phép các công ty Úc tài trợ cho nhân công nước ngoài theo dạng tạm thời hay vĩnh viễn (temporary/permanent) để giúp quốc gia phát triển về kinh tế.

Các dạng visa:

Có nhiều dạng visa tài trợ. Danh sách sau đây bao gồm những yêu cầu dành cho dạng visa tài trợ từ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp sẽ cần cung cấp thông tin và đảm bảo công ty đạt yêu cầu để tài trợ visa.

Ngoài các tùy chọn visa bên dưới, người nộp đơn phải có đủ điều kiện để xin visa như quyền làm việc tại Úc. Xin lưu ý, danh sách nghề nghiệp gần đây có thay đổi. Một số nghề nghiệp theo danh sách được áp dụng cho từng loại visa bao gồm các yêu cầu cho nhiều ngành nghề.

Temporary Work (Short Stay Specialist) Subclass 400 Visas – visa làm việc ngắn hạn, subclass 400:

Đối với những người có tay nghề chuyên môn cao hoặc đang làm việc nhằm mang lại lợi tức cho nước Úc

Những yêu cầu và thông tin:

 • Người nộp đơn phải được một tổ chức hỗ trợ để tham gia vào công việc ngắn hạn, chuyên sâu, không liên tục và thường liên quan đến các dự án cụ thể.
 • Người nộp đơn phải có kỹ năng tay nghề cao hoặc có kinh nghiệm làm việc.
 • Dạng visa này có thể được đưa ra để đề xuất cho các hoạt động hoặc cho các công việc có liên quan đến lợi nhuận cho nước Úc.
 • Thời hạn visa thường từ 3 – 6 tháng và đối với từng trường hợp có thể gia hạn.

Training Subclass 407 Visas – Visa đào tạo, subclass 407

Đối với những người làm việc như một người đang được đào tạo hoặc một phần của các dự án phát triển.

Những yêu cầu và thông tin:

 • Làm việc toàn thời gian cho vị trí đào tạo
 • Đương đơn phải có kỹ năng chuyên môn hay kinh nghiệm làm việc – 1 năm toàn thời gian cho kinh nghiệm làm việc có liên quan và được đề cử việc làm – hoặc – bằng tốt nghiệp từ chuyên ngành có liên quan đến công việc được đề cử
 • IELTS 4.5 hoặc tương đương
 • Chủ doanh nghiệp công ty phải cung cấp kế hoạch đào tạo
 • Thời hạn visa thường là 12 tháng với nhiều khả năng có thể gia hạn hoặc nộp sang các dạng visa khác.

Temporary Activity Subclass 408 Visas                                               

Dành cho những người sang Úc dạng trao đổi hoặc được mời từ các doanh nghiệp Úc, cho các hoạt động thể thao, tín ngưỡng hoặc cho các công nhân thuộc nước sở tại, được làm việc để nghiên cứu nền giáo dục Úc, hoặc các chương trình đặc biệt khác.

Những yêu cầu và thông tin:

Những ai có nhu cầu ở lại Úc trong vòng 3 tháng hoặc ít hơn, nộp đơn từ ngoài nước Úc và nhận được sự tài trợ từ một tổ chức hoặc một cá nhân tại Úc, những bên có trách nhiệm về hoạt động hay sự kiện của đương đơn.

 • Có ý định ở lại Úc hơn 3 tháng, và được tài trợ bởi một nhà tài trợ đã được chính phủ chấp thuận
 • Đạt được các yêu cầu do visa đề ra
 • Có đầy đủ tài chính để hỗ trợ bản than đương đơn và gia đình trong suốt thời gian ở Úc.
 • Có bảo hiểm y tế trong suốt thời gian ở Úc.
 • Có đủ sức khỏe đáp ứng được yêu cầu của CHính phủ Úc.
 • Chỉ có ý định duy nhất là ở lại tạm thời tại Úc trong một thời gian để làm việc hoặc tiến hành những hoạt động cụ thể khác.

Temporary Skilled Shortage (TSS) Sponsorship (482 visas) – visa tạm thời ngắn hạn, subclass 482

Visa 457 đã được hủy bỏ và thay thế bằng visa Temporary Skilled Shortage (TSS) 482. Dạng visa này cho phép doanh nghiệp tại Úc hoặc ngoài nước Úc tài trợ giúp cho người lao động có thể ở lại Úc trong vòng 4 năm. Chỉ một số nghề nghiệp được chỉ định cho visa TSS và người lao động phải được trả bằng với mức lương của thị trường lao động.

Những yêu cầu và thông tin:

 • Có hơn 500 ngành nghề để chọn lựa
 • Ngành nghề phải dược dựa trên kỹ năng nghề nghiệp có liên quan
 • Thời hạn visa là từ 2 – 4 năm phụ thuộc ngành nghề và hợp đồng.
 • Sự bảo trợ của doanh nghiệp có hiệu lực trong 5 năm
 • Không giới hạn độ tuổi lao động
 • Các doanh nghiệp mới hoặc đã đăng ký hợp pháp đều có thể là nhà tài trợ
 • Có đủ khả năng về tài chính để quản lý cơ sở kinh doanh và và trả lương cho nhân viên bao gồm cả nhân viên nước ngoài.
 • Đương đơn nên có các kỹ năng phù hợp hoặc bằng cấp có liên quan đến nghề nghiệp, ít nhất 2 năm kinh nghiệm, và tùy trường hợp sẽ được xem xét miễn trừ.
 • Đương đơn phải có bằng tiếng Anh IELTS điểm trung bình là 5.0 với điểm các kỹ năng trên 4.5 hoặc tương đương theo yêu cầu nghề nghiêp, và tùy trường hơp sẽ được xem xét miễn trừ.
 • Đối với một số nghề nghiệp sẽ được yêu cầu đánh giá kỹ năng.
 • Chủ doanh nghiệp sẽ phải trả lương bằng với mức lương toàn thời gian và bằng mức lương chung của thị trường. Làm việc 38 tiếng một tuần. Một số trường hợp làm bán thời gian sẽ được xem xét.
 • Lương không được thấp hơn 53.900 công thêm hưu bổng, tiền làm thêm giờ
 • Chủ doanh nghiệp phải thanh toán tiền Quỹ nghề nghiệp của Úc.
 • Chủ doanh nghiệp phải cung cấp bằng chứng về yếu tố làm việc là lý do duy nhất trong hầu hết các trường hợp – văn phòng chúng tôi sẽ hỗ trợ hướng dẫn chi tiết và xác nhận nếu đây là yêu cầu cho trường hợp của văn phòng.
 • Kế hoạch của doanh nghiệp hay chiến lược của tổ chức có thể sẽ được yêu cầu trong một vài trường hợp
 • Quảng cáo tuyển dụng vị trí được yêu cầu cho một số trường hợp
 • Các thông tin khác có thể sẽ được yêu cầu, tùy từng trường hợp cụ thể.

Quy trình xin visa:

Bước 1: Hồ sơ tiêu chuẩn dạng doanh nghiệp tài trợ (SBS)

Doanh nghiệp đã được phê duyệt cho tài trợ lao động nước ngoài. Có thể tài trợ nhiều hơn 1 nhân viên. Tài trợ này có hiệu lực 5 năm.

Bước 2: Đề cử đương đơn được tài trơ

Chủ doanh nghiệp đề cử nhân viên (bao gồm cả thành viên trong gia đinh nếu có) và nghề nghiệp

Bước 3 nộp đơn xin visa

Thông tin cần thiết của người lao động được yêu cầu gồm: hồ sơ cá nhân và hồ sơ sức khỏe. Người lao động được yêu cầu có bằng cấp phù hợp và/hoặc các kỹ năng được đề cử dành cho nghề cũng như kỹ năng về Anh văn.

Chuyển đổi sang dạng tài trợ vĩnh viễn dành cho những nghề nghiệp cần tay nghề đặc biệt và có kinh nghiệm ít nhất 3 năm, và gồm các yêu cầu khác. Đối với người đang có visa 457 trước 18/3/2018, chỉ cần 2 năm kinh nghiệm làm việc được yêu cầu và sẽ được chuyển thành thường trú nhân bao gồm các yêu cầu như quy định cũ.

Employer Nomination Scheme (ENS)

Employer Nomination Scheme là loại visa thường trú và yêu cầu doanh nghiệp đề cử phải được mở tại Úc. Nhân viên cần chứng minh kỹ năng tay nghề cao hơn dạng visa TSS, ngoài ra các tiêu chuẩn khác đều giống với visa TSS

Temporary Residence Transition stream Permanent Residency

Đối với những người đang có visa 457 trước ngày 18/03/2018, chỉ cần 2 năm kinh nghiệm làm việc được yêu cầu để xin visa thường trú nhân bao gồm các yêu cầu như quy định cũ.

 • Ngành nghề phải thuộc danh sách ngành nghề thuộc loại visa này
 • Đương đơn phải có visa 482 trong 3 năm, nghề nghiệp thuộc ngành nghề được chỉ định, các quy định cũ vẫn được áp dụng trong một số trường hợp.
 • Chủ doanh nghiệp phải tuân thủ nghĩa vụ tài trợ 482
 • Không quá 45 tuổi
 • Doanh nghiệp phải có khả năng kinh doanh cũng như trả lương cho nhân viên bao gồm (các) nhân viên nước ngoài
 • Đương đơn phải có các kỹ năng thích hợp hoặc bằng cấp có liên quan đến nghề nghiệp
 • Đương đơn phải có IELTS với các kỹ năng không dưới 6.0. Tham khảo thêm về các yêu cầu đối với bài kiểm tra Anh văn.
 • Chủ doanh nghiệp phải trả lương theo mức chung của thị trường theo toàn thời gian, 38 tiếng một tuần.
 • Chủ doanh nghiệp phải cung cấp bằng chứng về chi phí đào tạo – 1-2% tổng số tiền lương trong 12 tháng qua hoặc đóng góp vào quỹ đào tạo tùy thuộc vào doanh nghiệp của công dân Úc hoặc thường trú dân. Yêu cầu này có thể đạt được theo nhiều cách khác nhau.

Các thông tin và yêu cầu là tùy vào từng hồ sơ, trường hợp khác nhau.

Direct Entry Stream Permanent Residency

Các ngành nghề phải nằm trong danh sách nghề có liên quan thuộc loại visa này.

 • Visa 482 không yêu cầu điều kiện này.
 • Đương đơn phải có kỹ năng nghề nghiệp thích hợp hoặc bằng cấp có liên quan đến ngành nghề.
 • Đương đơn phải chứng minh được có 3 năm kinh nghiệm làm việc
 • Đương đơn phải có có kỹ năng được đánh giá khả quan cho nghề nghiệp đòi hỏi tay nghề cao.
 • Điểm IELTS yêu cầu là 6.0 cho các kỹ năng. Xem thêm về yêu cầu đối với bài kiểm tra Anh văn.
 • Không quá 45 tuổi.
 • Đương đơn và chủ lao động phải cam kết làm việc ít nhất là hai năm trong hợp đồng.
 • Chủ doanh nghiệp phải trả lương theo mức chung của thị trường với mức toàn thời gian, 38 tiếng một tuần.
 • Chủ doanh nghiệp phải cung cấp bằng chứng về chi phí đào tạo – 1-2% tổng số tiền lương trong 12 tháng qua hoặc đóng góp vào quỹ đào tạo tùy thuộc vào doanh nghiệp của công dân Úc hoặc thường trú dân. Yêu cầu này có thể đạt được theo nhiều cách khác nhau.

Các thông tin và yêu cầu là tùy vào từng hồ sơ, trường hợp khác nhau.

Regional Sponsored Skilled Migration Scheme (RSMS)

Visa RSMS yêu cầu công việc tiến cử phải nằm trong khu vực được chỉ định. Khu vực này cần phải được chấp thuận bởi cơ quan chứng thực khu vực (Regional Certifying Body) Tuy nhiên, tiêu chí về kỹ năng sẽ thấp hơn loại visa ENS. Visa dạng RSMS là visa thường trú, nhưng có thể bị hủy nếu người lao động nghỉ việc trong vòng 2 năm khi được cấp visa.

Những yêu cầu chính đối với cả 2 loại visa RSMS 187 và DE là:

 • Người nộp đơn dưới 45 tuổi vào thời điểm nộp đơn xin visa. Một vài trường hợp ngoại lệ sẽ được xem xét để nộp.
 • Điểm Anh văn tương đương IELTS ít nhất 6.0. đối với từng kỹ năng và điểm cao hơn sẽ được yêu cầu đối với các ngành được đề cử.
 • Người nộp đơn phải sở hữu đăng ký nghề nghiệp, giấy phép hành nghề hoặc thẻ công tác, thẻ nhân viên liên quan đến ngành nghề.
 • Người nộp đơn chính cũng như các thành viên trong gia đình đương đơn phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và lý lịch
 • Một số trường hợp sẽ yêu cầu đánh giá kỹ năng đối với một số ngành nghề
 • Người nộp đơn cần cam kết làm việc với vị trí được chỉ định, đề cử trong thời gian ít nhất 2 năm kể từ ngày được cấp visa thường trú, nếu không visa có thể bị hủy.
 • Người nộp đơn phải bắt đầu làm việc trong vòng 6 tháng sau khi đến Úc nếu được cấp visa ở nước ngoài hoặc kể từ ngày được cấp visa nếu visa được cấp tại Úc.

Bạn cần sự giúp đỡ tư vấn cho loại visa tài trợ này?

Liên lạc ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.